Iso-Mällisen Säätiön apuraha

Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja, mihin varat saadaan säätiön käyttöpääomasta ja sijoitusomaisuuden tuotoista.

Tukea tieteelliseen tutkimustyöhön Pohjois-Suomessa
Iso-Mällisen Säätö myöntää apurahoja yksittäisille tutkijoille. Apuraha on tarkoitettu masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosisairauksien liittyvään tutkimukseen Pohjois-Suomessa. Tutkijan tulee toimia Pohjois-Suomessa ja tutkimuksen tulee kohdistua pohjoissuomalaisiin henkilöihin.

Apurahan haku
Apurahan hakuaika on 1.11. – 30.11.2018. Apurahoja myönnetään 3 – 4 apurahaa. Yhden myönnetyn apurahan määrä voi olla 4 000 -5 000 euroa.

Hakuaika on vuosittain marraskuussa ja hakemus toimitetaan Iso-Mällisen säätiölle sähköpostiin osoitteeseen [email protected] Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti.

Apurahan tarkoitus
Säätiön myöntämä henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu hakijan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Apuraha maksetaan apurahan saajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille.

Apurahan saajan sosiaaliturva
Apurahan saaja vastaa itse saamansa apurahan perusteella tulevasta lain mukaisesta vakuutusvelvollisuudesta. Apuraha ei sisällä eläke- eikä sosiaaliturvamaksuja, eikä säätiö vastaa niistä.
Lisätietoja http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Hakemusten arviointi ja apurahapäätökset
Apurahojen jakamisesta päättää Iso – Mällisen säätiön hallitus käyttäen apunaan kutsumiaan asiantuntijoita. Hakemusten arvioinnissa noudatetaan säätiölain 8 §:n (voimaantulo 1.12.2015) mukaista lähipiirisäännöstöä. Apurahapäätöksillään säätiö pyrkii edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan.

Raportointi apurahan käytöstä
Apurahan saajan tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja tuloksista viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua apurahan myöntämispäivästä. Apurahan saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Tutkimussuunitelma
Apurahahakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma, joka sisältää (viiteluettelo mukaan lukien) korkeintaan 2 000 sanaa.

Tutkimussuunnitelman tulee sisältää seuraavat kohdat:
1  Tiivistelmä
2  Tutkimuksen tausta
3  Tutkimuksen tarkoitus
4  Vaikuttavuus Pohjois-Suomelle
5  Aineisto ja menetelmät
6  Tutkimusryhmä
7  Tutkimuksen nykyvaihe
8  Tutkimuksen suunniteltu aikataulu
9  Hakijan julkaisuluettelo
10 Hakijan ansioluettelo / CV
11 Tarvittaessa väitöskirjatyön ohjaajan lausunto
12 Muualta saadut apurahat.

Lisätietoja
Tutkimukseen liittyvissä asioissa
professori Juha Veijola
[email protected]
puh. 040 523 7413