Iso-Mällisen Säätiö

Säätiö edistää masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosisairauksien tutkimusta Pohjois-Suomessa sekä tukee Tyrnävän kunnan alueen nuoria, heidän ohjaajiaan ja järjestöjä.

Antti ja Aili Mällisen seitsemästä lapsesta neljä on jatkanut maatilan pitämistä vanhempien poismenon jälkeen. Lapsille maatilan kunnosta huolehtiminen ja vaaliminen on ollut tärkeää. Sisaruksista neljä on antanut ison työpanoksensa tilan säilymiseksi. Tilan omaisuus on päässyt karttumaan tilasta huolehtineiden sisarusten ahkeruuden ja säästeliäisyyden avulla. Koska maatilalle ei ole ollut jatkajaa, lapset ovat päättäneet säilyttää tilan säätiön muodossa.

Iso-Mällisen sukutila on sijainnut Tyrnävän kunnan alueella vuodesta 1863 lähtien.
Antti ja Aili Mällisen seitsemästä lapsesta neljä on jatkanut maatilan pitämistä vanhempien poismenon jälkeen. Lapsille maatilan kunnosta huolehtiminen ja vaaliminen on ollut tärkeää. Sisaruksista neljä on antanut ison työpanoksensa tilan säilymiseksi. Tilan omaisuus on päässyt karttumaan tilasta huolehtineiden sisarusten ahkeruuden ja säästeliäisyyden avulla. Koska maatilalle ei ole ollut jatkajaa, lapset ovat päättäneet säilyttää tilan säätiön muodossa.

Säätiön tarkoitus
Iso-Mällisen säätiö edistää masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosisairauksien tutkimusta Pohjois-Suomessa sekä tyrnäväläisten mielenterveyskuntoutujien tukemista. Tarkoituksena on lisätä mielenterveyskuntoutujien sosiaalisuutta ja toiminnallista aktiivisuutta ja sekä tukea päivittäisessä elämässä tarvittavia taitoja. Lisäksi säätiön tarkoituksena on tukea Tyrnävän kunnan alueen nuoria, heidän ohjaajiaan ja järjestöjä liikunnan, taiteen ja muun kehittävän harrastustoiminnan alalla. Säätiö ei tue huippu-urheilua, eikä sen valmennusta.

Säätiön toiminta
Säätiö jakaa stipendejä ja apurahoja, mihin varat saadaan säätiön käyttöpääomasta ja sijoitusomaisuuden tuotoista.

Lääketieteellisten apurahan hakeminen
Iso-Mällisen säätiö ottaa vastaan hakemuksia vain hakuajan sisällä ja verkon kautta. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta ilmenee, onko hakija hakenut tai saanut apurahaa myös muualta. Apurahaa ei myönnetä ulkomaanmatkaa tai ulkomailla oleskelua varten. Apurahan saajan on raportoitava hankkeensa tuloksista ja etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.

Apurahan hakijoiden ja saajien henkilö- ja tilitietoja käsitellään lainmukaisesti. Apuraha on haettavissa uudelleen vuonna 2022. Hakemukset käsitellään joulukuun aikana ja saajille tiedotetaan henkilökohtaisella kirjeellä tammikuun loppuun mennessä. Apurahansaajat ilmoitetaan myös julkisesti näillä kotisivuilla. Säätiö ei perustele päätöksiä.

Yhteystiedot löytyvät apurahahakemuslomakkeesta.