Lääketieteelliset apurahat

Haku alkaa 1.11.2022 ja päättyy 30.11.2022

Apurahan hakeminen
Iso-Mällisen säätiö edistää masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosisairauksien tutkimusta Pohjois-Suomen alueella.

Iso-Mällisen säätiö ottaa vastaan hakemuksia vain hakuajan sisällä ja verkon kautta. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma, ansioluettelo tai vastaava, mahdolliset suositukset, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma, josta ilmenee, onko hakija hakenut tai saanut apurahaa myös muualta. Apurahaa ei myönnetä ulkomaanmatkaa tai ulkomailla oleskelua varten. Apurahan saajan on raportoitava hankkeensa tuloksista ja etenemisestä vuoden sisällä apurahan myöntämisestä.

Tukea tieteelliseen tutkimustyöhön Pohjois-Suomessa
Iso-Mällisen Säätö myöntää apurahoja pohjoissuomalaisille tutkijoille ja tutkimusryhmille. Apuraha on tarkoitettu masennuksen, kaksisuuntaisen mielialahäiriön ja psykoosisairauksien liittyvään lääketieteelliseen tutkimukseen Pohjois-Suomessa. Tutkijan tulee toimia Pohjois-Suomessa ja tutkimuksen tulee kohdistua pohjoissuomalaisiin henkilöihin.

Apurahan haku
Vuoden 2023 apurahan hakuaika on 1.11. – 30.11.2022.  Apurahoja myönnetään 2-4 kpl. Yhden myönnetyn apurahan määrä voi olla 5 000 – 8 000 euroa.

Hakuaika on vuosittain marraskuussa ja hakemus toimitetaan Iso-Mällisen säätiölle sähköpostiin osoitteeseen [email protected] Jos hakija on saanut henkilökohtaisen apurahan aikaisemmin Iso-Mällisen säätiöltä, niin hänelle ei voida myöntää henkilökohtaista apurahaa toista kertaa. Hakemuksia ei voi täydentää hakuajan päättymisen jälkeen. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Myönnetystä apurahasta ilmoitetaan hakijalle henkilökohtaisesti helmikuun 2023 aikana. Saajien nimet julkaistaan myös säätiön kotisivuilla.

Apurahan tarkoitus
Säätiön myöntämä henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu pääsääntöisesti ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn. Henkilökohtainen apuraha on tarkoitettu hakijan käyttöön eikä sitä voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Apuraha maksetaan apurahan saajan ilmoittamalle suomalaiselle pankkitilille.

Apurahan saajan sosiaaliturva
Apurahan saaja vastaa itse saamansa apurahan perusteella tulevasta lain mukaisesta vakuutusvelvollisuudesta. Apuraha ei sisällä eläke- eikä sosiaaliturvamaksuja, eikä säätiö vastaa niistä.
Lisätietoja http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

Hakemusten arviointi ja apurahapäätökset
Apurahojen jakamisesta päättää Iso – Mällisen säätiön hallitus käyttäen apunaan kutsumiaan asiantuntijoita. Hakemusten arvioinnissa noudatetaan säätiölain 8 §:n (voimaantulo 1.12.2015) mukaista lähipiirisäännöstöä. Apurahapäätöksillään säätiö pyrkii edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan.

Raportointi apurahan käytöstä
Apurahan saajan tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja tuloksista viimeistään yhden (1) vuoden kuluttua apurahan myöntämispäivästä. Apurahan saaja vastaa siitä, että säätiön myöntämä apuraha käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Tutkimussuunitelma
Apurahahakemukseen tulee liittää yksityiskohtainen tutkimussuunnitelma, joka sisältää (viiteluettelo mukaan lukien) korkeintaan 2 000 sanaa.

Hakemus
Hakemuksen tulee sisältää kohdat A – E.
A. Tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelma saa olla korkeintaan 6 sivua, mukaan lukien tiivistelmä ja lähdeluettelo. Tutkimussuunnitelman tulee sisältää kohdat 1 – 9.

1 Tiivistelmä (korkeintaan 250 sanaa)
2 Tutkimuksen tausta
3 Tutkimuksen tarkoitus
4 Vaikuttavuus Pohjois-Suomelle
5 Aineisto ja menetelmät
6 Tutkimusryhmä
7 Tutkimuksen nykyvaihe
8 Tutkimuksen suunniteltu aikataulu
9 Lähdeluettelo

B. Hakijan julkaisuluettelo

C. Hakijan ansioluettelo / CV

D. Tarvittaessa väitöskirjatyön ohjaajan lausunto

E. Muualta saadut apurahat

Lisätietoja
Tutkimukseen liittyvissä asioissa
professori Juha Veijola
[email protected]
puh. 050 472 4189